Περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν υπογράψει τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών Women’s Empowerment Principles (WEPs). Οι WEPs είναι 7 Αρχές που έχει δημιουργήσει το UN Women και το UN Global Compact ως οδηγό για τις επιχειρήσεις σε σχέση με την προώθηση της έμφυλης ισότητας και της ενδυνάμωσης των γυναικών. Περιλαμβάνουν ζητήματα ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας (equal pay), πρακτικές και πολιτικές που προωθούν την έμφυλη ισότητα στην προμηθευτική αλυσίδα (gender-responsive supply chain practices) και τη μηδενική ανοχή στην σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το UN Global Compact και το UN Women διοργανώνουν, στις 14 Ιουλίου 2021 και ώρα Ελλάδος 15.00, το virtual session “ Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community ” με στόχο την παροχή πληροφόρησης για τις WEPs, τα διαθέσιμα εργαλεία και τη διαδικασία συμμετοχής στην πρωτοβουλία.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας ΕΔΩ

Σημειώνεται ότι το session αποτελεί μέρος της γενικότερης συνεργασίας του UN Global Compact με το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης WE EMPOWER και τον ILO.