Σχετικά με Εμάς

Το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία, που βασίζεται στη δέσμευση των επιχειρήσεων για εφαρμογή Οικουμενικών Αρχών βιωσιμότητας και ανάληψη δράσεων υποστήριξης των στόχων των Ηνωμένων Εθνών.

Τα τοπικά δίκτυα του UN Global Compact, όπως το UN Global Compact Network Greece (UNGCNG) στην Ελλάδα, ενισχύουν την παγκόσμια δράση του προωθώντας την εταιρική βιωσιμότητα και υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις-μέλη του σε εθνικό επίπεδο. To UNGCNG είναι ένας φορέας που οργανώνεται και διοικείται τοπικά λειτουργώντας υπό το πνεύμα του “One Global Compact” καθώς συνεργάζεται στενά, με την υπογραφή Memorandum of Understanding, με τα κεντρικά γραφεία του UN Global Compact.

Μία παγκόσμια πρωτοβουλία υπεύθυνων επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων μερών για τη δημιουργία του κόσμου που θέλουμε.

Οι Δέκα Αρχές

Τα τοπικά δίκτυα του UN Global Compact, όπως το Global Compact Network Greece (UNGCNG) στην Ελλάδα, ενισχύουν την παγκόσμια δράση του προωθώντας την εταιρική βιωσιμότητα και υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις-μέλη του σε εθνικό επίπεδο.

Ten-Principles-and-SDG-Wheel-transparent

Τα Νέα μας