Διακυβέρνηση
Ανώτατο όργανο του Global Compact Network Greece (GCNG) είναι η Γενική Συνέλευση Μελών, η οποία εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, επτά (7) από επιχειρήσεις και δύο (2) από μη-επιχειρήσεις, και έχει τριετή θητεία. Συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία και είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική του GCNG και την εφαρμογή της.

Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου 
Πρόεδρος

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Κιάρα Κόντη
Αντιπρόεδρος

ΕΥ GREECE

Κατερίνα Κατσούλη 
Γενική Γραμματέας

GRANT THORNTON GREECE

Παναγιώτης Παπαδέας 
Ταμίας

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Χρυσούλα Εξάρχου
Μέλος

QUALITYNET FOUNDATION

Αχιλλέας Ιωακειμίδης
Μέλος

ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ

Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Μέλος

ΕΒΕΑ

Πάκης Παπαδημητρίου
Μέλος

EUROBANK

Ιουλία Τσέτη
Μέλος

UNI-PHARMA S.A. & INTERMED S.A.

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και έχει τριετή θητεία. Ελέγχει τα πεπραγμένα του GCNG από πλευράς δράσεων και εξόδων.

Ελένη Χριστογιάννη

QUEST HOLDINGS

Ισαβέλλα Βήτου 

ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Χρύσα Ελευθερίου

INTERAMERICAN

Executive Director

Η Executive Director επιβλέπει το σύνολο των διοικητικών λειτουργιών, υλοποιεί τη στρατηγική και το πρόγραμμα δράσης του GCNG και διασφαλίζει την εναρμόνιση του με τους στόχους του UNGC.

Παναγιώτα Λαμπροπούλου

Executive Director

Ομάδα Στελεχών

Νεφέλη Βουτσινά-Πετσιμέρη

Members Engagement and Project Officer

Παναγιώτης Μπουργαζάς

Members Engagement and Project Officer