Δράσεις

Το UN Global Compact Network Greece παρέχει στα μέλη του πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαλείων, πηγών και ευκαιριών δικτύωσης.

Όπου κι αν βρίσκεστε στο ταξίδι σας για τη βιωσιμότητα, θα βρείτε τα απαραίτητα εφόδια που θα σας βοηθήσουν να επισπεύσετε την πρόοδό σας στους στόχους που έχετε θέσει.

Εκπαίδευση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Accelerators παρέχουν μια ολοκληρωμένη μαθησιακή διαδικασία και στοχεύουν στην ανάληψη ουσιαστικής δράσης από τις επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους τομείς της βιωσιμότητας.