Δράσεις

Το UN Global Compact Network Greece παρέχει στα μέλη του πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαλείων, πηγών και ευκαιριών δικτύωσης.

Όπου κι αν βρίσκεστε στο ταξίδι σας για τη βιωσιμότητα, θα βρείτε τα απαραίτητα εφόδια που θα σας βοηθήσουν να επισπεύσετε την πρόοδό σας στους στόχους που έχετε θέσει.

Εκπαίδευση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Accelerators παρέχουν μια ολοκληρωμένη μαθησιακή διαδικασία και στοχεύουν στην ανάληψη ουσιαστικής δράσης από τις επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους τομείς της βιωσιμότητας.

Academy

Οι επιχειρήσεις-μέλη του UN Global Compact έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην πλατφόρμα Academy που παρέχει διαδικτυακές εκπαιδεύσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών βιώσιμης ανάπτυξης προσφέροντας μια e-learning εμπειρία για όλο το προσωπικό τους.

Focus Areas

Το UN Global Compact Network Greece έχει αναπτύξει θεματικούς οδηγούς για τις Δέκα Αρχές, τους SDGs και επιμέρους βασικούς τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης. Κάθε οδηγός περιλαμβάνει εκδόσεις, εργαλεία, εκπαιδευτικό υλικό και πηγές πρόσβασης σε καλές πρακτικές που θα  βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δράσεις τους σε θέματα όπως Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ισότητα Φύλων, Αξιοπρεπής Εργασία, Περιβάλλον, Καταπολέμηση Διαφθοράς, Βιώσιμες Εφοδιαστικές Αλυσίδες και Εκθέσεις Βιωσιμότητας και Ετήσια Αναφορά Προόδου (Communication On Progress-CoP).

Πρωτοβουλία “Better hospitality”

Με στόχο την υποστήριξη του ξενοδοχειακού κλάδου για τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, το UN Global Compact Network Greece συμμετέχει μαζί με άλλα Τοπικά Δίκτυα του UN Global Compact στην παγκόσμια πρωτοβουλία ”Better Hospitality”.

Εκδόσεις

Οι εκδόσεις του UN Global Compact Network Greece

Συνεργασίες

Με σκοπό τη δημιουργία οικοσυστημάτων που ενισχύουν τους μετασχηματισμούς και ανταποκρίνονται στην επίτευξη ενός δίκαιου και βιώσιμου κόσμου, το UN Global Compact Network Greece ανοίγει δίαυλους επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει συνεργασίες με θεσμικούς και άλλους φορείς με σκοπό τη διασφάλιση ουσιαστικών και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων δράσης σε τομείς που άπτονται της βιωσιμότητας.

Εργαλεία & Πηγές

Η βιβλιοθήκη του UN Global Compact προσφέρει μια ευρεία γκάμα οδηγών, εργαλείων, κατευθυντήριων αρχών και εκδόσεων για όλες τις πτυχές της εταιρικής βιώσιμης ανάπτυξης. Η πρόσβαση στο ποιοτικό υλικό της βιβλιοθήκης προσφέρει τη γνώση στις επιχειρήσεις  προκειμένου να υλοποιήσουν το επόμενο βήμα τους στο ταξίδι προς τη βιωσιμότητα.