Πρωτοβουλία "Better Hospitality"

To UN Global Compact Network Greece έχει συνδιαμορφώσει με άλλα Τοπικά Δίκτυα του UN Global Compact, την ομάδα “Leading Local Networks for Sustainable Tourism”, με σκοπό την υλοποίηση της παγκόσμιας πρωτοβουλίας ‘’Better Hospitality’’(BHI).

Σκοπός της πρωτοβουλίας BHI είναι η υποστήριξη του ξενοδοχειακού κλάδου για τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα μέσω της παροχής γνώσεων και εκπαιδευτικών δράσεων που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των κλαδικών decision-makers, την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών μεταξύ peers και της ανάπτυξης κινήτρων για τις επιχειρήσεις προκειμένου να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα.

Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή στην πρωτοβουλία ”Better Hospitality”

Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία BHI παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα για peer learning σε διεθνές, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο και την πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση από παγκόσμιους market movers όπως οι EarthCheck, International Finance Corporation, Science Based Target Initiative και Tripadvisor!

Οφέλη συμμετοχής
  • Γνώση των πρακτικών που υιοθετούν άλλες επιχειρήσεις του κλάδου ώστε να διαχειρίζονται τη μείωση εκπομπών CO2 και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα
  • Αξιοποίηση διαφορετικών μεθόδων, εργαλείων και μηχανισμών χρηματοδότησης για τη μείωση και την ανάπτυξη του reporting αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών
  • Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για το Better Hospitality Award
  • Πιστοποιητικό συμμετοχής με την ολοκλήρωση των δράσεων της πρωτοβουλίας
  • Υποστήριξη για την επικοινωνία της συμμετοχής στην πρωτοβουλία
Σε ποιους απευθύνεται
  • Ξενοδοχεία
  • Επιχειρήσεις διαχείρισης ξενοδοχείων
  • Decision-makers του κλάδου
Δήλωση συμμετοχής για το opening session

Το διαδικτυακό opening session αποσκοπεί στην αναλυτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για το περιεχόμενο, τη δομή των εκπαιδεύσεων και το πρόγραμμα δράσεων της πρωτοβουλίας.

Γλώσσα: Αγγλικά

Ημερομηνία & ώρα: 19/9/2023 | 11.00 – 12.30

UN Global Compact Leading Local Netwroks for Sustainable Tourism

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες