Στο πλαίσιο της υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), το UN Global Compact Network Greece υλοποίησε ένα εισαγωγικό webinar με θέμα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ειδικότερα την ενσωμάτωση των Δέκα Αρχών στην εταιρική στρατηγική ΜμΕ.

Το webinar, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου, αναπτύχθηκε ειδικά για τα μέλη του Δικτύου, με σκοπό να τους παρέχει εισαγωγικές κατευθύνσεις για τους 4 πυλώνες -Ανθρώπινα Δικαιώματα, Συνθήκες Εργασίας, Περιβάλλον και Καταπολέμηση Διαφθοράς– να αναλύσει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες, να εμβαθύνει στα βήματα ανάληψης δράσης και ενσωμάτωσης και να προσφέρει χρήσιμα case studies και εργαλεία.

Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο περιείχε τις εξής θεματικές:

  • Business case της βιώσιμης ανάπτυξης για τις ΜμΕ
  • Από τη Θεωρία στην Πράξη για την εφαρμογή των Δέκα Αρχών
  • Eνσωμάτωση στην εταιρική στρατηγική
  • Επιμέρους Ζητήματα: Ανθεκτικότητα και Βιώσιμες Χρηματοδοτήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες και σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα μελλοντικά μας εκπαιδευτικά προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του info@globalcompact.gr