Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο Global Compact Network Hellas

Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή στις 20 Ιανουαρίου 2021 της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Global Compact Network Hellas, που αποτελεί το Τοπικό Δίκτυο του UN Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών), τα 9 μέλη που εξελέγησαν, με τριετή θητεία, προχώρησαν τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 σε συγκρότηση σε σώμα.