Σύνθεση Διοικητικού Συμβούλιου Global Compact Network Hellas

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Global Compact Network Hellas, μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή στις 20 Ιανουαρίου 2021 της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών της, είναι τα εξής:

Πρόεδρος: Ιουλία Τσέτη (UNI-PHARMA & INTERMED)
Αντιπρόεδρος
: Σοφία Δασκαλάκη-Μυτιληναίου (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ)
Γενική Γραμματέας: Κιάρα Κόντη (EY GREECE)
Ταμίας: Άγγελος Καλογεράκος (ΤΙΤΑΝ)               
Μέλη
:   Μαρία Αλεξίου (CSR HELLAS)
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (ΣΕΒ)
Κωνσταντίνος Μαχαίρας (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ)
Πάκης Παπαδημητρίου (ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ)
Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος (POLYECO)