Ολοκλήρωση προγράμματος Target Gender Equality & Testimonials Μελών

Με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, το UN Global Compact Network Hellas ολοκληρώνει την επιτυχή υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Target Gender Equality”. Το πρόγραμμα στόχευε στην υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου να θέσουν και να πετύχουν φιλόδοξους στόχους που συνδέονται με την ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών και την ανάληψη ηγετικών θέσεων και τη συμβολή τους στην επίτευξη του SDG 5: Ισότητα των Φύλων.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Δείτε εδώ testimonials από στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων-μελών του UN Global Compact Network Hellas που παρακολούθησαν το πρόγραμμα.