Η Π. Λαμπροπούλου, Executive Director του UN Global Compact Network Hellas μιλάει στη «Ν» και τη Σοφία Εμμανουήλ

Η κ. Παναγιώτα Λαμπροπούλου, Executive Director του UN Global Compact Network Hellas, μιλά στην ειδική έκδοση-αφιέρωμα της Ναυτεμπορικής για την ανάγκη περαιτέρω υποστήριξης των επιχειρήσεων, σε μια εποχή που αναδύονται προκλήσεις με τις νέες απαιτήσεις στις εκθέσεις βιωσιμότητας ώστε οι επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν πληροφορίες αναφορικά με τη στρατηγική, τους στόχους τους, τον ρόλο του διοικητικού συμβουλίου και της διοίκησης, τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις που σχετίζονται με την επιχείρηση και την αλυσίδα αξίας της και τον τρόπο με τον οποίο έχουν αναγνωρίσει τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αναφέρουν.

Δείτε εδώ τη συνέντευξη.