Ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις και τους SDGs

Το UN Global Compact Network Greece αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων για βιώσιμη ανάπτυξη, συνεργάζεται με άλλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα* του UN Global Compact για τη διεξαγωγή Ευρωπαϊκής έρευνας σε σχέση με τις επιχειρήσεις και τους SDGs.

Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή και η ανάλυση των τρόπων με τους οποίους Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενσωματώνουν την Agenda 2030 στη στρατηγική και τις δραστηριότητες τους, και συμβάλλουν στους SDGs μέσω των δράσεων τους.

Επιπρόσθετα, με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την υποβολή εταιρικών εκθέσεων βιωσιμότητας (EU CSRD) να τίθεται σε ισχύ από φέτος, η έρευνα θα αναδείξει πώς οι επιχειρήσεις ενδεχομένως αξιοποιούν τους SDGs ώστε να προετοιμαστούν για τις κανονιστικές απαιτήσεις του reporting, καθώς η Agenda 2030 και οι SDGs αναφέρονται σε 2 διαφορετικά άρθρα της Οδηγίας.

Η συμμετοχή στην έρευνα αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία να καταγραφούν και να προβληθούν οι δράσεις της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας αναφορικά με τους SDGs, καθώς τα αποτελέσματα θα αποτυπωθούν σε μια ειδική έκδοση, η οποία θα εμπεριέχει μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, εντοπίζοντας τάσεις και πιθανά παραδείγματα καλών πρακτικών.

Το UN Global Compact Network Greece καλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην έρευνα συμπληρώνοντας το σύντομο online ερωτηματολόγιο μέχρι 31 Μαΐου 2024.

 

Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

 

*Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία και Λίχτενσταϊν, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία