Δελτίο Τύπου: To UN Global Compact Network Hellas ξεκινά το πρόγραμμα SDG Ambition Accelerator για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2021
Το UN Global Compact Network Hellas πραγματοποίησε σήμερα την εκκίνηση του προγράμματος SDG Ambition Accelerator που καλεί και υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Global Compact των Ηνωμένων Εθνών να θέσουν φιλόδοξους επιχειρηματικούς στόχους και να επιταχύνουν την ενσωμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) στις βασικές λειτουργίες και διαδικασίες τους. Το ενδιαφέρον των μελών του UN Global Compact Network Hellas για συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν μεγάλο, καθώς περισσότερα από 25 στελέχη επιχειρήσεων θα το παρακολουθήσουν καλύπτοντας όλες τις θέσεις που είχαν διατεθεί.
To SDG Ambition είναι ένα εξαμηνιαίο πρόγραμμα που παρέχει καθοδήγηση, εκπαίδευση, ευκαιρίες δικτύωσης με peers και έμπρακτη υποστήριξη προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να λάβουν θαρραλέες αποφάσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση των SDGs στη στρατηγική, στις δραστηριότητες και στη συνεργασία τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε διακρατικό επίπεδο με expert partner την εταιρία Accenture.
Η πανδημία COVID-19 έφερε στο προσκήνιο τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και η παγκόσμια κοινότητα, αυξάνοντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και επιτείνοντας την ανάγκη για ανάληψη δράσης άμεσα προκειμένου να οικοδομήσουμε ένα συμπεριληπτικό και βιώσιμο κόσμο. Προς αυτή την κατεύθυνση, το SDG Ambition Accelerator επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν πέρα από τη σταδιακή πρόοδο στους SDGs αφού εστιάζει στις μετασχηματικές διεργασίες που θα αναδείξουν την επιχειρηματική αξία, θα δημιουργήσουν ανθεκτικότητα και θα διασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.