ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το UN Global Compact Network Greece σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας της Βουλής για τη γυναικεία ηγεσία

Αθήνα, 04 Μαρτίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το UN Global Compact Network Greece σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας της Βουλής
για τη γυναικεία ηγεσία

Σήμερα, το UN Global Compact Network Greece συμμετείχε ενεργά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής με θέμα «Επενδύοντας στη Γυναικεία Ηγεσία», το οποίο αντηχεί την επικέντρωση της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας των Γυναικών. H ισότητα των φύλων εντάσσεται στις στρατηγικές προτεραιότητες του UN Global Compact Network Greece, καθώς, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και διαπερνά όλες τις σύγχρονες προκλήσεις. Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση της γυναικείας ηγεσίας είναι κρίσιμη, όχι μόνο για ηθικούς αλλά και επιχειρηματικούς λόγους που συνδέονται με την μακροπρόθεσμη επίδοση και παραγωγικότητα.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, είναι χαρακτηριστικό ότι ιδιαίτερα η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων παραμένει σε εκκρεμότητα. Η κ. Μαρία Αντωνίου Βασιλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής και η κ. Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ανέδειξαν τη σημαντικότητα του ζητήματος και η κ. Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών τοποθετήθηκε επί του θέματος, ενώ, εκ μέρους του UN Global Compact Network Greece γυναίκες που κατέχουν ηγετικές θέσεις έδωσαν ένα δυναμικό παρών στη συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, η κ. Ιουλία Τσέτη Πρόεδρος ΔΣ του UN Global Compact Network Greece, Πρόεδρος και CEO των UNI-PHARMA & InterMed, Γ.Γ. του ΣΕΒ και Επίτιμη Διδάκτωρ του ΕΚΠΑ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «Έχουν περάσει μόνο 72 χρόνια από το δικαίωμα των γυναικών να ψηφίζουν και ταυτόχρονα και παράλληλα σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ για τη θέση των γυναικών στις επιχειρήσεις είδαμε ότι περισσότερες από το 50% των επιχειρήσεων έχουν γυναίκες επικεφαλής σε λιγότερο από το 1/3 των διευθύνσεών τους. Όταν καλυτερεύσουμε τους δείκτες, όπως ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στη δια βίου μάθηση, ενισχύσουμε την έρευνα και τις βιοεπιστήμες με καταρτισμένες επιστήμονες και δώσουμε δίκαιες μισθολογικές αμοιβές, θα μπορούμε να πούμε ότι αρχίζουμε να ανοίγουμε το δρόμο, για ένα πιο ισότιμο εργασιακό και αξιοκρατικό περιβάλλον».

Από την πλευράς της, η κ. Σόφη Δασκαλάκη – Μυτιληναίου, Αντιπρόεδρος ΔΣ του φορέα και Επικεφαλής για θέματα Ισότητας Φύλων & Ειδική Σύμβουλος CEO και Πρόεδρος της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης του Δ.Σ της MYTILINEOS κατά την τοποθέτηση της υπογράμμισε ότι «Με την υιοθέτηση στρατηγικών που προωθούν τη γυναικεία ηγεσία και την ισότητα, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία μιας πιο ισότιμης και ευημερούσας κοινωνίας».

Η κ. Ευτυχία Κουτσουρέλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της QUEST Holdings, ανέφερε ότι «Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και αρχίζει να ενσωματώνεται σε πολλές καθημερινές δραστηριότητες, η συμμετοχή των γυναικών σε αυτόν τον τομέα είναι σημαντική,  τόσο για τις ίδιες τις γυναίκες όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Είναι σημαντικό η κοινωνία, το σχολείο και η οικογένεια να προωθήσουν συνειδητά την ισότητα των ευκαιριών, την πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους και την ενίσχυση της καθοδήγησης και στήριξης των κοριτσιών, που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν καριέρα στις θετικές επιστήμες. Επομένως η Γυναικεία Ηγεσία, μπορεί και πρέπει να δώσει το παρόν στον τομέα της Τεχνολογίας και των STE(ι)M. Η εμπλοκή της σε αυτούς τους τομείς είναι ουσιώδης σημασίας, όχι μόνο για τις ηγετικές της δεξιότητες, την ισχυρή της παρουσία και την αποτελεσματική της διοίκηση, αλλά και για την σημασία που έχει στην εξέλιξη των κοινωνιών. Τα στερεότυπα της ανδρικής κυριαρχίας σιγά σιγά φθίνουν  και κάθε άτομο ανεξαρτήτως φύλου, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φτάσει στην κορυφή των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, με βάση τις ικανότητές του, και όχι το φύλο του. Μόνον έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο δίκαιη, καινοτόμο και πολυμορφική κοινωνία».

Τέλος, το UN Global Compact Network Greece χαιρετίζει πρωτοβουλίες που προωθούν το διάλογο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συνενώνουν δυνάμεις για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Μέσω των συνεργιών  μεγιστοποιείται ο θετικός αντίκτυπος και ανοίγεται ο δρόμος για ένα συμπεριληπτικό μέλλον.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το video της συνεδρίασης εδώ.

 

 

Σχετικά με το UN Global Compact Network Greece

Το UN Global Compact Network Greece είναι τοπικό δίκτυο της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στον κόσμο, του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.). Από το 2021 λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας και το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Τσέτη Ιουλία, Πρόεδρος (UNI-PHARMA & InterMed), Δασκαλάκη-Μυτιληναίου Σόφη, Αντιπρόεδρος (MYTILINEOS), Κόντη Κιάρα, Γενική Γραμματέας (EY GREECE), Καλογεράκος Άγγελος, Ταμίας (ΤΙΤΑΝ), Kατσούλη Κατερίνα, Μέλος (GRANT THORNTON), Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος, Μέλος (POLYECO), Αλεξίου Μαρία, Μέλος (CSR HELLAS), Εξάρχου Χρυσούλα, Μέλος (QUALITYNET FOUNDATION), Μαχαίρας Κωνσταντίνος, Μέλος (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ). Σκοπός του είναι να ενσωματώσει την ειδική πρωτοβουλία “UN Global Compact” του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. καλώντας τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους με τις Δέκα Αρχές, που αφορούν τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να συμβάλλουν στην επίτευξη των SDGs. Με περισσότερες από 84 ελληνικές επιχειρήσεις και 24 ελληνικούς φορείς να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το UN Global Compact Network Greece συνδέει τις τοπικές προτεραιότητες και ευκαιρίες με τις ευρύτερες τάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και προσαρμόζει μια παγκόσμια στρατηγική σε τοπική δράση υποστηρίζοντας τα μέλη του στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με την εμπειρία και την αξιοπιστία των Η.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες: www.globalcompact.gr
Linkedin @globalcompactnetworkgreece