Δελτίο Τύπου-Ολοκλήρωση της εκδήλωσης: Connecting the dots for Sustainable Development

Δελτίο Τύπου

Ζωτικής σημασίας η συνεργασία για την επόμενη μέρα της κλιματικής μετάβασης
και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ολοκλήρωση
της πρώτης εκδήλωσης του Ελληνικού Δικτύου UN Global Compact:
“Connecting the dots for Sustainable Development”

 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2021

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε, στις 8 Δεκεμβρίου 2021, η εναρκτήρια εκδήλωση του UN Global Compact Network HellasConnecting the dots for Sustainable Development, η οποία ανέδειξε τη συνεργασία όλων των πλευρών ως απαραίτητο συστατικό για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος και στη χώρα μας, διασυνδέοντας εκπροσώπους της Κυβέρνησης, των Ηνωμένων Εθνών, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην εναρκτήρια ομιλία της η Πρόεδρος του UN Global Compact Network Hellas, κ. Ιουλία Τσέτη, ανέφερε συγκεκριμένα ότι «Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο για τις επιχειρήσεις, το Ελληνικό Δίκτυο του UN Global Compact, υποστηρίζει την πρόοδο των ελληνικών επιχειρήσεων και αναγνωρίζει ότι για την επίτευξη θεμιτών αποτελεσμάτων σε όλους τους τομείς απαιτείται συλλογική δράση. Ξεκινώντας από μια κοινή γλώσσα που είναι οι Δέκα Αρχές του UN Global Compact, και παράλληλα συμβάλλοντας στους SDGs ιδιαίτερα σε εκείνους που οι επιχειρήσεις μπορούν να ηγηθούν της αλλαγής όπως είναι ο Στόχος SDG 13- Δράση για το Κλίμα». Και ολοκληρώνοντάς την εκδήλωση τόνισε ότι «Η δημιουργία ενός κόσμου βιώσιμου και συμπεριληπτικού- που αφήνει συνειδητά πίσω του τις ανισότητες- αποτελεί συλλογική υπόθεση και σε αυτό συμφωνούμε όλοι μας. Προϋποθέτει σχέσεις εμπιστοσύνης, απαιτεί αξιοπιστία, διαφάνεια και αποφασιστικότητα».

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η CEO και Executive Director του UN Global Compact, κ.  Sanda Ojiambo και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Θανάσης Κοντογεώργης. Η κ. Sanda Ojiambo θέτοντας σε πρώτο πλάνο τις Δέκα Αρχές του UN Global Compact και τους SDGs, τόνισε τη συμβολή των Τοπικών Δικτύων -ένα εκ των οποίων είναι το UN Global Compact Network Hellas- στην κλιμάκωση των δράσεων σε τοπικό επίπεδο, ενώνοντας τις επιχειρήσεις με την κοινωνία και τις Κυβερνήσεις με σκοπό να συνεργαστούν για την επίλυση και την αντιμετώπιση επειγουσών προκλήσεων. Όπως σημείωσε η κ. Ojiambo «περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε τη συνεργασία των επιχειρήσεων με τα  ενδιαφερόμενα μέρη – συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων και των Ηνωμένων Εθνών ώστε να επιτύχουμε μια συντονισμένη, αποφασιστική και καινοτόμο δράση, διασφαλίζοντας παράλληλα μια από κοινού ανάκαμψη».

Από την πλευρά του, o Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Θανάσης Κοντογεώργης παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες των κυβερνητικών πολιτικών και τη σύνδεσή τους με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενόψει της επικείμενης υποβολής της Ελληνικής Εθελοντικής Έκθεσης Αξιολόγησης σε σχέση με την Agenda 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο High-Level Political Forum των Ηνωμένων Εθνών το 2022. Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο η Γενική Γραμματεία Συντονισμού επεξεργάζεται την Έκθεση, ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι τον Απρίλιο του 2022 θα ολοκληρωθεί το περιεχόμενο στης Έκθεσης ύστερα από διαβούλευση, τα συμπεράσματα της οποίας θα συμπεριληφθούν στο κείμενο. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στα Ηνωμένα Έθνη τον Ιούλιο του 2022. Θα είναι κυρίως απολογιστική της περιόδου 2018-2021, συμπεριλαμβάνοντας ωστόσο και βασικό προγραμματικό σχεδιασμό. Ο κ. Κοντογεώργης έδωσε έμφαση στη διαδικασία της διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τονίζοντας τη σημασία της διεξαγωγής της με τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, σημείωσε  «οι επιχειρήσεις είναι για εμάς βασικός και δυναμικός συνομιλητής και θέλουμε να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία». Επιπλέον, αναφορικά με τις επιχειρήσεις στις οποίες είναι κύριος μέτοχος το Υπερταμείο, πρόσθεσε ότι θα ήταν πολύ γόνιμος ένας διάλογος φορέων δεδομένου ότι στην παρούσα συγκύρια και το Υπερταμείο κινείται ενεργά προς την κατεύθυνση υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει πρόσφορο πεδίο δραστηριοποίησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών της εταιρικής βιωσιμότητας με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με αφορμή και την τρέχουσα Προεδρία της Ελλάδας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της θεματικής ενότητας «Κλιματική αλλαγή και δίκαιη μετάβαση», η κ. Heidi Huusko, Senior Manager του UN Global Compact και Co-Founder & Member of the SBTi Executive Leadership Team, παρουσίασε τα βασικά αποτελέσματα του COP26 που αφορούν τις επιχειρήσεις και τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας “Climate Leadership in the eleventh hour” που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 1.200 CEOs ηγέτιδων επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Αναφέρθηκε, επίσης, στο πρώτο πρότυπο SBTi Net-Zero για την ανάπτυξη επιστημονικών στόχων εκ μέρους των επιχειρήσεων με σκοπό την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα και στη συνεργασία του UN Global Compact με τους φορείς ILO και International Trade Union Confederation για την εκκίνηση ενός Think Lab που θα αφορά τη δίκαιη μετάβαση. Δύο πρωτοβουλίες που εντάσσονται στις προτεραιότητες της δράσης του UN Global Compact για το 2022.

Ο πρώτος κλιματικός νόμος της Ελλάδας, η μετάβαση σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο και οι τρόποι επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας απασχόλησαν τη συζήτηση στο πάνελ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διασφάλισης μια δίκαιης μετάβασης στη χώρα μας. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, τόνισε ότι «τα επόμενα χρόνια θα κληθούμε να εφαρμόσουμε τις επιταγές των διεθνών συμφωνιών για το κλίμα και να υλοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτική, προκειμένου να επιτύχουμε το 2030 μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050. Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος θέτει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία, για την ηπιότερη και δικαιότερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδρομές και επιτυγχάνοντας τους ενδιάμεσους κλιματικούς στόχους. Προβλέπονται μεταξύ άλλων διάφορα σχέδια σε εθνικό επίπεδο καθώς και περιφερειακά και δημοτικά / διαδημοτικά σχέδια προσαρμογής».

Ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Μέλος ΔΣ του UN Global Compact Network Hellas, ανέφερε ότι «η Ελληνική επιχειρηματικότητα στηρίζει την κλιματική μετάβαση και ότι πλέον το ζητούμενο είναι πως θα πετύχουμε παράλληλα οικονομική ανάπτυξη και μείωση κοινωνικών ανισοτήτων». Παρουσίασε στοιχεία που τεκμηριώνουν την εντεινόμενη πίεση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να μείνουν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο λόγω κλιματικού κόστους, αλλά και την συνεισφορά τους στην οικονομία, την απασχόληση και τις εξαγωγές, καταλήγοντας ότι «ο κίνδυνος απώλειας επενδύσεων λόγω κόστους άνθρακα είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην χώρα και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στην μετάβαση». Στο ερώτημα ποια άλλα πεδία συνιστούν ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν, ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη διαχείριση της αλυσίδας τροφίμων, την ενεργειακή εξοικονόμηση στα κτίρια και τη βιοποικιλότητα, τονίζοντας ότι είναι ώρα να γίνουν πράξη οι εθνικοί σχεδιασμοί και να αξιοποιηθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Στην επιτάχυνση και την υποστήριξη των δράσεων πράσινης μετάβασης αναφέρθηκε ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Συν-πρόεδρος του Sustainable Development Solutions Network Greece, επισημαίνοντας ότι «στο παρελθόν στις μεγάλες κοινωνικό-τεχνικές μεταβάσεις όπως η μετάβαση από άλογα σε αυτοκίνητα, ή από φωτισμό με αέριο σε φωτισμό με ηλεκτρισμό, δεν υπήρχε περιορισμένο χρονοδιάγραμμα και οι μεταβολές καθοδηγούνταν από την αγορά. Τώρα, για να σώσουμε το πλανήτη, έχουμε ελάχιστο χρόνο να επιτελέσουμε μια ενεργειακή επανάσταση που καθηγείται από την πολιτεία. Η μεγαλύτερη συμβολή μας είναι να στηρίζουμε πολιτικές με την φωνή και την ψήφο μας που ενισχύουν αυτή την μετάβαση. Ο ιδιωτικός τομέας έχει σημαντικό ρόλο να παίξει τόσο στην υποστήριξη του έργου της πολιτείας όσο και στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Η κοντόφθαλμη προσήλωση στο κέρδος έχει πάψει να εκφράζει την νέα επιχειρηματική κουλτούρα».

Ο κ. Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάς, από την πλευρά του ανέφερε ότι «φύγαμε από την COP26 της Γλασκώβης απογοητευμένοι αλλά με ζωντανή ακόμα την ελπίδα ότι μπορεί να επιτευχθεί ο σημαντικός στόχος των 1.5 °C. Σε αυτή τη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης, η Ελλάδα οφείλει να είναι δυναμικά παρούσα. Για την πολιτεία, αυτό μεταφράζεται σε έναν ισχυρό κλιματικό νόμο, με στόχους συμβατούς με τους 1.5 °C και απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας πρέπει επίσης να αναλάβει πρωτοβουλίες, να καταδικάσει πρακτικές greenwashing και να μην περιμένει το όποιο κανονιστικό πλαίσιο για να κινηθεί δυναμικά προς την κλιματική ουδετερότητα. Τώρα είναι η στιγμή για τολμηρές ηγεσίες, και ουσιαστική κλιματική δράση από όλους».

Υπογραμμίζοντας τη συμπερίληψη, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος Τρικαίων, τόνισε ότι «κύριο μέλημά μας θα πρέπει να είναι το πώς οι κοινωνίες μας θα γίνουν περισσότερο συμπεριληπτικές. Το πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να μοιραστούμε τις όποιες πολιτικές αλλά και το όραμά μας για κλιματικά ουδέτερες πόλεις, με τους πολίτες μας. Γιατί μέχρι σήμερα εκεί θεωρώ πως υπάρχει ζήτημα. Στο κενό ανάμεσα στα όσα αποφασίζονται σε πολιτικό επίπεδο, που όμως χωρίς διαβούλευση και ώσμωση με την κοινωνία, ποτέ δεν γίνονται κτήμα των πολιτών. Τα πάντα είναι περιβάλλον. Με το θεώρημα αυτό στο μυαλό μας, ώρα να περάσουμε σε πράξεις, αφού μάλλον ήδη τα έχουμε πει όλα».

Τέλος, την ενδιαφέρουσα διαδικτυακή εκδήλωση συντόνισαν η κ. Παναγιώτα Λαμπροπούλου, Executive Director του UN Global Compact Network Hellas, και ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Μέλος ΔΣ του UN Global Compact Network Hellas και της Οργάνωσης Γη.

Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης: REAL Group.

Όλες οι πληροφορίες για την εκδήλωση ΕΔΩ.