Δελτίο Τύπου

To UN Global Compact Network Hellas υλοποιεί το πρόγραμμα Climate Ambition υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις να θέσουν επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους για τη μείωση των εκπομπών

 

 

 

Αθήνα, Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγει το UN Global Compact Network Hellas για τις επιχειρήσεις που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων προκειμένου να ενισχυθεί η ανάληψη φιλόδοξης δράσης για το κλίμα με στόχο τη μετάβαση σε ένα μηδενικό αποτύπωμα εκπομπών.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας Business Ambition for 1.5°C, το UN Global Compact Network Hellas ξεκίνησε σήμερα το Climate Ambition, ένα εξάμηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα εφοδιάσει τα στελέχη των επιχειρήσεων με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχετικού ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και να συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030 και την πράσινη μετάβαση μέχρι το 2050.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με ειδικούς και βασίζεται στην πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) με σκοπό την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρήσιμα εργαλεία και πληροφοριακό υλικό που χρειάζονται για να πραγματοποιήσουν μείωση των εκπομπών τους, παρέχοντας καθοδήγηση, πρόσβαση σε καλές πρακτικές, peer-to-peer ευκαιρίες μάθησης, live και on-demand sessions και έμπρακτη υποστήριξη. Τα 20 στελέχη επιχειρήσεων-μελών του UN Global Compact Network Hellas που συμμετέχουν στο Climate Ambition θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στη μεθοδολογία της πρωτοβουλίας SBTi και της έννοιας Net-Zero Standard, να αναπτύξουν μια κατάλληλη στρατηγική για την πράσινη μετάβαση και να σχεδιάσουν ένα πλάνο ενεργειών για τη μείωση τόσο των άμεσων εκπομπών (Scope 1, Scope 2), όσο και των έμμεσων (Scope 3).

 

 

 

Σχετικά με το UN Global Compact Network Hellas

Το UN Global Compact Network Hellas είναι τοπικό δίκτυο της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στον κόσμο, του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.). Από το 2021 λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας και το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος (UNI-PHARMA & InterMed), Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Αντιπρόεδρος (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ), Κόντη Κιάρα, Γενική Γραμματέας (EY GREECE), Καλογεράκος Άγγελος, Ταμίας (ΤΙΤΑΝ), Kατσούλη Κατερίνα, Μέλος (GRANT THORNTON), Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος, Μέλος (POLYECO), Αλεξίου Μαρία, Μέλος (CSR HELLAS), Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Μέλος (ΣΕΒ),Μαχαίρας Κωνσταντίνος, Μέλος (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ). Σκοπός του είναι να ενσωματώσει την ειδική πρωτοβουλία “UN Global Compact” του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. καλώντας τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους με τις Δέκα Αρχές, που αφορούν τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να συμβάλλουν στην επίτευξη των SDGs. Με περισσότερες από 73 ελληνικές επιχειρήσεις και 21 ελληνικούς φορείς να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το UN Global Compact Network Hellas συνδέει τις τοπικές προτεραιότητες και ευκαιρίες με τις ευρύτερες τάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και προσαρμόζει μια παγκόσμια στρατηγική σε τοπική δράση υποστηρίζοντας τα μέλη του στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με την εμπειρία και την αξιοπιστία των Η.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες: www.globalcompact.gr
Linkedin @globalcompactnetworkgreece