Δελτίο Τύπου

UN Global Compact Network Greece: Εκπαίδευση επιχειρήσεων στη μεθοδολογία SBTi
για τη μείωση εκπομπών

 Αθήνα, 21 Μαΐου 2024

 

Με σκοπό την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στη στοχοθέτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων (Science Based Targets-SBT) για τη μείωση των εκπομπών, το UN Global Compact Network Greece υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Climate Ambition Accelerator για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η εκπαίδευση στοχεύει στην κλιμάκωση της ουσιαστικής δράσης για το κλίμα και απευθύνεται σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δημιουργώντας το μαθησιακό υπόβαθρο που απαιτείται προκειμένου να μπορέσουν να θέσουν και να υλοποιήσουν τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις τους και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου.

Το Climate Ambition Accelerator, με διάρκεια έξι μηνών, παρέχει στις επιχειρήσεις την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία για την ορθή διαχείριση και μείωση των εκπομπών τους σε Scope 1, 2 και 3 με την εμβάθυνση στη μεθοδολογία της πρωτοβουλίας SBTi και την έννοια Net-Zero Standard. Τα 36 στελέχη από 18 επιχειρήσεις-μέλη του UN Global Compact Network Greece που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν πρόσβαση σε καλές πρακτικές, peer to peer ευκαιρίες μάθησης σε διακρατικό επίπεδο, live και on-demand sessions και υποστήριξη από ειδικούς για την ανάπτυξη μιας κατάλληλης στρατηγικής για την πράσινη μετάβαση.

Η μέχρι σήμερα σημαντική απόκλιση από τον στόχο για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5˚C αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της. Προς αυτή την κατεύθυνση, το πρόγραμμα Climate Ambition Accelerator ενισχύει τη συμβολή των επιχειρήσεων στις προσπάθειες για κλιματική ουδετερότητα.

 

Σχετικά με το UN Global Compact Network Greece

Το UN Global Compact Network Greece είναι τοπικό δίκτυο της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στον κόσμο, του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.). Σκοπός του είναι να ενσωματώσει την ειδική πρωτοβουλία “UN Global Compact” του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. καλώντας τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους με τις Δέκα Αρχές, που αφορούν τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να συμβάλλουν στην επίτευξη των SDGs. Με σχεδόν 100 μέλη, ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς, να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το UN Global Compact Network Greece συνδέει τις εθνικές προτεραιότητες και ευκαιρίες με τις ευρύτερες τάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και προσαρμόζει μια παγκόσμια στρατηγική σε τοπική δράση υποστηρίζοντας τα μέλη του στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με την εμπειρία και την αξιοπιστία των Η.Ε.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.globalcompact.gr
Linkedin @globalcompactnetworkgreece