Δελτίο Τύπου

Εκπαίδευση επιχειρήσεων στα ζητήματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
από το
UN Global Compact Network Greece

 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε η εκκίνηση του δευτέρου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος “Business & Human Rights’’ που υλοποιεί το UN Global Compact Network Greece εστιάζοντας στις αναγκαίες ενέργειες της δέουσας επιμέλειας, που περιγράφονται στις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και απορρέουν ως υποχρέωση από τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Το πρόγραμμα έρχεται να συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των υφιστάμενων εταιρικών πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της ουσιαστικής εφαρμογής αυτών, προωθώντας παράλληλα την ισότητα και αξιοπρέπεια σε όλη την αλυσίδα αξίας μιας επιχείρησης. Κύριος στόχος είναι να διευκρινιστεί πώς και πότε οι επιχειρήσεις επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω της προτεραιοποίησης των ουσιαστικών ζητημάτων τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν, της λήψης των κατάλληλων μέτρων για το μετριασμό και μείωση των σχετικών κινδύνων, της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων ενεργειών και της επικοινωνίας προόδου προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τα 21 στελέχη από 11 επιχειρήσεις-μέλη του UN Global Compact Network Greece θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης και να ανταλλάξουν γνώσεις, προκλήσεις και εμπειρίες με peers τους. Βασική εισηγήτρια του προγράμματος είναι η κ. Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2024 και παρέχει πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Σχετικά με το UN Global Compact Network Greece

Το UN Global Compact Network Greece είναι τοπικό δίκτυο της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στον κόσμο, του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.). Από το 2021 λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας και το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Τσέτη Ιουλία, Πρόεδρος (UNI-PHARMA & InterMed), Δασκαλάκη-Μυτιληναίου Σόφη, Αντιπρόεδρος (MYTILINEOS), Κόντη Κιάρα, Γενική Γραμματέας (EY GREECE), Καλογεράκος Άγγελος, Ταμίας (ΤΙΤΑΝ), Kατσούλη Κατερίνα, Μέλος (GRANT THORNTON), Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος, Μέλος (POLYECO), Αλεξίου Μαρία, Μέλος (CSR HELLAS), Εξάρχου Χρυσούλα, Μέλος (QUALITYNET FOUNDATION), Μαχαίρας Κωνσταντίνος, Μέλος (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ). Σκοπός του είναι να ενσωματώσει την ειδική πρωτοβουλία “UN Global Compact” του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. καλώντας τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους με τις Δέκα Αρχές, που αφορούν τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να συμβάλλουν στην επίτευξη των SDGs. Με περισσότερες από 84 ελληνικές επιχειρήσεις και 24 ελληνικούς φορείς να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το UN Global Compact Network Greece συνδέει τις τοπικές προτεραιότητες και ευκαιρίες με τις ευρύτερες τάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και προσαρμόζει μια παγκόσμια στρατηγική σε τοπική δράση υποστηρίζοντας τα μέλη του στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με την εμπειρία και την αξιοπιστία των Η.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες: www.globalcompact.gr
Linkedin @globalcompactnetworkhellas