Ανακοίνωση συνεργασίας UN Global Compact Network Hellas και Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Στα πλαίσια της εκδήλωσης UNHCR Story: Πρόσφυγες στην αγορά εργασίας: μια επωφελής λύση για τους πρόσφυγες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία που διεξήγαγε το UNHCR με απώτερο στόχο να συνδέσει επιχειρήσεις και πρόσφυγες αναδεικνύοντας τα αμοιβαία οφέλη από την ένταξη των προσφύγων στην κοινωνικοοικονομική ζωή, ανακοινώθηκε επίσημα η συνεργασία του UNHCR με το UN Global Compact Network Hellas . Η Excutive Director του UN Global Compact Network Hellas κ. Παναγιώτα Λαμπροπούλου ως καλεσμένη ομιλήτρια υπογράμμισε τη σημασία και τη δύναμη αυτής της συμμαχίας για την προώθηση της εθνοτικής πολυμορφίας και της ένταξης. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στο να δώσει κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα να παίξει έναν πιο δυναμικό ρόλο στην κοινωνικοοικονομική ένταξη των προσφύγων.

Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου.