Δελτίο Τύπου

UN Global Compact Network Greece: Υλοποίηση πρωτοβουλίας για τον Βιώσιμο Τουρισμό  

 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2023

Το UN Global Compact Network Greece ανακοινώνει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας “Better Hospitality’’ που αφορά το βιώσιμο τουρισμό και εστιάζει στον ξενοδοχειακό κλάδο. Πρόκειται για μια παγκόσμια συνεργατική πρωτοβουλία των Τοπικών Δικτύων του UN Global Compact που στοχεύει στην υποστήριξη του μετασχηματισμού του συγκεκριμένου κλάδου σε σχέση με την επίτευξη ουδετερότητας του άνθρακα μέσω της ευαισθητοποίησης και της δημιουργίας εκπαιδευτικού υπόβαθρου, της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών μεταξύ peers και τον καθορισμό κινήτρων για τις επιχειρήσεις ως προς τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχετικών μέτρων.

Υποστηρικτές της πρωτοβουλίας είναι παγκόσμιοι market movers όπως Sustainable Hospitality Alliance, IFC – International Finance Corporation, Tripadvisor, EarthCheck, EDGE Buildings, NOW Transforming Hospitality GmbH, esg2go, Science Based Targets initiative, οι οποίοι θα παρέχουν στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις γνώση και πρακτική καθοδήγηση για τη μείωση των εκπομπών και του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος μέσω της αξιοποίησης μεθόδων, εργαλείων και μηχανισμών χρηματοδότησης για την απανθρακοποίηση και το reporting σε σχέση με αυτό το ζήτημα.

Το UN Global Compact Network Greece καλεί τις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις διαχείρισης ξενοδοχείων να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία “Better Hospitality, καθώς αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης γνώσεων από ειδικούς του κλάδου, επαφής με άλλες επιχειρήσεις σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, απόκτησης σχετικού πιστοποιητικού παρακολούθησης και συμμετοχής στα Better Hospitality Awards που αφορούν την αναγνώριση των πιο επιτυχημένων projects ή φιλόδοξων στρατηγικών σχεδίων που μπορούν να επιφέρουν το μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο.

Οι δράσεις της πρωτοβουλίας ξεκινούν το φθινόπωρο με το ενημερωτικό global opening session, που θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 19 Σεπτεμβρίου 2023 και είναι ανοιχτό για δηλώσεις συμμετοχής.

Η υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα είναι σημαντική καθώς ο βιώσιμος τουρισμός είναι ο δρόμος για τη διατήρηση και στήριξη ενός από τους σημαντικότερους τομείς ανάπτυξης της χώρας μας. Η περιβαλλοντική διαχείριση, η προστασία των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς και η δημιουργία αξίας για την τοπική κοινότητα είναι, μεταξύ άλλων, διαστάσεις που θα λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση του ξενοδοχειακού κλάδου, και ευρύτερα της τουριστικής βιομηχανίας, με όρους βιωσιμότητας.

Περισσότερες πληροφορίες: info@globalcompact.gr

 

Σχετικά με το UN Global Compact Network Greece

Το UN Global Compact Network Greece είναι τοπικό δίκτυο της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στον κόσμο, του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.). Από το 2021 λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας και το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος (UNI-PHARMA & InterMed), Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Αντιπρόεδρος (MYTILINEOS), Κόντη Κιάρα, Γενική Γραμματέας (EY GREECE), Καλογεράκος Άγγελος, Ταμίας (ΤΙΤΑΝ), Kατσούλη Κατερίνα, Μέλος (GRANT THORNTON), Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος, Μέλος (POLYECO), Αλεξίου Μαρία, Μέλος (CSR HELLAS), Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Μέλος (ΣΕΒ),Μαχαίρας Κωνσταντίνος, Μέλος (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ). Σκοπός του είναι να ενσωματώσει την ειδική πρωτοβουλία “UN Global Compact” του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. καλώντας τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους με τις Δέκα Αρχές, που αφορούν τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να συμβάλλουν στην επίτευξη των SDGs. Με περισσότερες από 79 ελληνικές επιχειρήσεις και 21 ελληνικούς φορείς να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το UN Global Compact Network Greece συνδέει τις τοπικές προτεραιότητες και ευκαιρίες με τις ευρύτερες τάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και προσαρμόζει μια παγκόσμια στρατηγική σε τοπική δράση υποστηρίζοντας τα μέλη του στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με την εμπειρία και την αξιοπιστία των Η.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες: www.globalcompact.gr
Linkedin @globalcompactnetworkgreece