1η Συνάντηση Μελών UN Global Compact Network Hellas

Στις 12 Οκτωβρίου 2021 διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία η πρώτη συνάντηση μελών του UN Global Compact Network Hellas, κατά τη διάρκεια της οποίας εκπρόσωποι επιχειρήσεων και φορέων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν αναφορικά με το value proposition, τους στρατηγικούς στόχους και το action plan του φορέα καθώς και την ευρύτερη νέα στρατηγική του UN Global Compact.