ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Global Compact Network Greece (εφεξής GCNG) δημιούργησε τον δικτυακό τόπο https://globalcompact.gr για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες του. Η χρήση του δικτυακού τόπου https://globalcompact.gr διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου https://globalcompact.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. To GCNG έχει επίσης δεσμεύσει και τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις unglobalcompact.org.gr και globalcompact-greece.org οι οποίες θεωρούνται όλες ταυτόσημες και δρομολογούν στο βασικό σύνδεσμο https://globalcompact.gr.

Το GCNG μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου από τους χρήστες μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους και Προϋποθέσεις θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

  1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1. Σε καμία περίπτωση το GCNG δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτό το δικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού ή από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, φόρτωση (download) ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και στην περίπτωση που το GCNG έχει ενημερωθεί ρητώς για το ενδεχόμενο να προκύψουν τέτοιες ζημίες.

1.2. Το GCNG δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

1.3. Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτού του ιστότοπου έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη η αξιοποίησή τους. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που εφαρμόζεται χωρίς αξιολογική κρίση και σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χρήστη και συνθηκών εφαρμογής.

  1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό, καθώς και την γενική εικόνα του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του GCNG εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού ή/και διεθνούς δικαίου.

2.2. Το GCNG εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων, που αποκτάται, διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα του GCNG και τα λογότυπα και εμπορικά σήματα των μελών του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του GCNG.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

3.1. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στο GCNG από τους χρήστες αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, προσωπικών στοιχείων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Το GCNG μπορεί στο πλαίσιο της εκτέλεσης της αποστολής του να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό.

  1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

4.1. Κάποια από τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου μπορεί να κατέχονται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή να υπάρχουν δεσμοί υπερκειμένου (hyperlink) που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική και ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αποκλεισμένης κάθε ευθύνης του GCNG.

4.2. Το GCNG δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτού του ιστότοπου έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτή την ιστοσελίδα. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει, όπως δεν μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

4.3. Το GCNG παρέχει τους δεσμούς αυτούς για διευκόλυνση των χρηστών του ιστότοπου. Το GCNG δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω του ιστότοπου αυτού ή διατίθενται σε αυτόν και, ως εκ τούτου, Το GCNG δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενου τους.

  1. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

5.1. H χρήση του λογισμικού WordPress που φορτώνεται (download) από αυτόν τον  ιστότοπο εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι όροι, προϋποθέσεις και σημειώσεις αδείας χρήσης του λογισμικού που φορτώνει (κάνει download) από αυτό τον ιστότοπο στον προσωπικό του υπολογιστή, καθώς και ότι το ως άνω λογισμικό είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

  1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

6.1. Το GCNG επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρο τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα χωρίς τη διατήρηση στοιχείων (cookies) από παλαιότερες επισκέψεις του στον ιστότοπο οι οποίες ενδεχομένως να μην επιτρέπουν επικαιροποιημένη θέαση πληροφοριών και δεδομένων. Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτόν.

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Το GCNG θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των χρηστών του ιστότοπου και είναι υπεύθυνο για την ορθή διαχείριση και διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών πληροφοριών που του παρέχονται.

Η πολιτική εχεμύθειας καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα ή εγγράφεται ως χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από το GCNG συμφωνεί σε αυτή τη χρήση.

Οι χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την πολιτική εχεμύθειας. Η πολιτική εχεμύθειας μπορεί ενίοτε να αλλάζει. Ζητούμε ως εκ τούτου να ελέγχεται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοση που θα εφαρμόζεται κάθε φορά που επισκέπτονται την ιστοσελίδα.

7.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ

7.1.1. Συνολικές Πληροφορίες: Από κοινού με πολλούς οργανισμούς και εφαρμογές συγκεντρώνονται πληροφορίες για την παρακολούθηση της χρήσης αυτού του ιστότοπου. Στη διαδικασία αυτή ΔΕΝ συλλέγονται αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Κατά κανόνα, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και τον αρχικό όνομα τομέα του Παρόχου Υπηρεσιών Internet. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης που κάνει ο επισκέπτης του ιστότοπου και μπορούν να μοιραστούν και με άλλα τρίτα μέρη.

7.1.2. Προσωπικά Δεδομένα: Στις περιπτώσεις όπου ζητείται να γίνει εγγραφή προκειμένου να υπάρχει δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπληρώνεται ένα on-line φύλλο αίτησης επικοινωνίας (π.χ. για να λαμβάνονται ενημερώσεις μέσω e-mail), όπου αναφέρονται προσωπικά δεδομένα, όπως είναι το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η χώρα διαμονής και άλλες πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται εκουσίως ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής. Τα μέλη μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση των στοιχείων αυτών επικοινωνώντας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του GCNG ή να προβούν στη διόρθωση των στοιχείων αυτών από μόνοι τους, χρησιμοποιώντας τος κωδικούς εισόδου τους στην Περιοχή Μελών του ιστότοπου.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη αυτού του ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την Ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, Ν. 3471/2006, Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο ιστότοπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Επιπλέον στη περίπτωση «διασυνδέσεων» προς άλλους δικτυακούς τόπους, το GCNG δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης του ιστότοπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται είτε μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται εντός της Περιοχής Μελών του ιστότοπου, είτε εγγράφως προς το GCNG, Χαριλάου Τρικούπη 18, 10679, Αθήνα, [τηλ.210 33 87 422 fax 210 33 87 424].

7.2. Επικοινωνία με το GCNG

Ενίοτε, μπορεί να κοινοποιούνται μέσω e-mail ή ταχυδρομείο, πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του GCNG (π.χ. ενημερώσεις σχετικά με τις νεότερες ειδήσεις). Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί να επιλέξει να μην τις λαμβάνει, ενημερώνοντας οποιαδήποτε στιγμή μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρίσκεται διαθέσιμο ως επιλογή σε κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία του GCNG.

7.3. Χρηση Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του ιστότοπου και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των χρηστών. Συνήθως, δημιουργούνται και μεταφέρονται με την πρώτη εγγραφή στην ιστοσελίδα και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του υπολογιστή και την ταχύτερη πρόσβαση στον ιστότοπο χωρίς να χρειάζεστε να γίνει φόρτωση όλων των μερών του ιστότοπου από την αρχή επιταχύνοντας την πρόσβασή στην ιστοσελίδα και τις πληροφοριών που επιθυμεί να δει ο χρήστης. Η πλειονότητα των σύγχρονων web browsers αποδέχεται cookies, αλλά μπορεί με την αλλαγή των ρυθμίσεων του browser του χρήστη να μην επιτρέπεται η μεταφορά και αποθήκευση cookies με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη μη ορθή εμφάνιση του συνόλου των πληροφοριών του ιστόποτου.

7.4.Ανηλικοι
Ο ιστότοπος απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων (όπως άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με το GCNG). Το GCNG δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικές με παιδιά.

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

8.1. Η ιδιότητά σας ως χρήστη αυτού του ιστότοπου είναι προσωπική για το άτομό σας και ως εκ τούτου δεν πρέπει να την μοιράζεστε με κάποιο άλλο άτομο. Εάν σας έχει δοθεί ένα όνομα χρήστη και/ή ένας κωδικός πρόσβασης, συμφωνείτε ότι θα τα φυλάξετε με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνείτε να ενημερώσετε το GCNG αμέσως μόλις διαπιστώσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού σας ονόματος χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασης και  είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

8.2. Ως χρήστης αυτού του ιστότοπου:

(α) είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχου υπηρεσιών Internet).

(β) συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του ιστότοπου από την πλευρά σας έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον του GCNG, συμφωνείτε να αποζημιώσετε το GCNG για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.

(γ) αποδέχεστε να μην ενεργείτε, κατά τη χρήση του ιστότοπου, εν γνώσει σας ή ακουσίως, αντίθετα σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω σας ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνετε, να μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για να προβείτε σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης στα συστήματα διαχείρισης του GCNG ή των δικτύων τρίτων μερών.

(δ) αποδέχεστε να μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για να διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλετε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου

(ε) αποδέχεστε να μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ή για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή να αποστέλλετε μηνύματα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι ψευδή ή να κάνετε χρήση του ιστότοπου για τέτοιους σκοπούς

(στ) αναλαμβάνετε να ενημερώνετε άμεσα το GCNG σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου και, κατόπιν αιτήσεως από το GCNG, υποχρεούστε να διακόψετε άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία, και

(ζ) αποδέχεστε να ενημερώνετε άμεσα το GCNG σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που γίνονται αντιληπτές από πλευράς σας και επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής σας ή το προφίλ σας ή άλλες πληροφορίες που έχετε εισάγει στον παρόντα ιστότοπο για λογαριασμό του μέλους που εκπροσωπείτε. Είναι υποχρέωσή σας να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία της εγγραφής σας και οι πληροφορίες δημόσιου προφίλ της επιχείρησης/οργανισμού που εκπροσωπείτε διατηρούνται ενημερωμένα.

(η) συμφωνείτε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα οικονομική σας σχέση με το GCNG μέσω του παρόντος ιστότοπου και να ενεργείτε είτε με ενημέρωση αποδοχής των παραστατικών των χρεώσεών σας (πχ. ετήσια συνδρομή), είτε με αίτημα διευκρίνησης σε περίπτωση που παρατηρήσετε πως έχουν πραγματοποιηθεί χρεώσεις που δεν αποδέχεστε, με τη χρήση του αυτοματοποιημένου μηχανισμού που έχει εγκατασταθεί στον παρόντα ιστότοπο και λειτουργεί με τη χρήση της βασικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει δηλωθεί στα στοιχεία εγγραφής του βασικού εκπροσώπου έκαστου μέλους.

  1. ΓΕΝΙΚΑ

9.1. Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων Όρων και Προϋποθέσεων.

9.2. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη και του GCNG και διέπουν την πρόσβαση και την χρήση του ιστότοπου από την πλευρά των χρηστών. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε χρήστη και του GCNG σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

9.3. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.