Βιώσιμη Ανάπτυξη & Δέκα Αρχές

Η εταιρική βιώσιμη ανάπτυξη εκκινεί από το σύστημα αξιών μιας επιχείρησης. Ενσωματώνοντας τις Δέκα Αρχές στη στρατηγική, τη λειτουργία, τις πολιτικές και τις εσωτερικές διαδικασίες και καθιερώνοντας μια κουλτούρα ακεραιότητας, οι επιχειρήσεις όχι μόνο τηρούν τις βασικές τους ευθύνες απέναντι στους ανθρώπους και τον πλανήτη, αλλά παράλληλα θέτουν τις βάσεις για μακροχρόνια πρόοδο.