Αθήνα, 28 Μάϊου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το UN Global Compact Network Greece

Μετά την υλοποίηση της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης του UN Global Compact Network Greece, τα εκλεγέντα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησαν πρόσφατα σε σύσταση σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.)
Αντιπρόεδρος: Κιάρα Κόντη (ΕΥ GREECE)
Γενική Γραμματέας: Κατερίνα Κατσούλη (GRANT THORNTON GREECE)
Ταμίας: Παναγιώτης Παπαδέας (ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.)

Μέλη:
Χρυσούλα Εξάρχου (QUALITYNET FOUNDATION)
Αχιλλέας Ιωακειμίδης (ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ)
Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου (ΕΒΕΑ)
Πάκης Παπαδημητρίου (EUROBANK)
Ιουλία Τσέτη (UNI-PHARMA S.A. & INTERMED S.A.)

Το UN Global Compact Network Greece, ως τοπικό δίκτυο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για την εταιρική βιώσιμη ανάπτυξη, καλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις να θέσουν ψηλά στην agenda τους τη βιωσιμότητα ανεξαρτήτως κλάδου, μεγέθους και ωριμότητας σε ζητήματα ESG. Ακολουθώντας μια προσέγγιση βασισμένη σε Δέκα οικουμενικές Αρχές, ο φορέας έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαλείων, πηγών και ευκαιριών δικτύωσης προκειμένου να παρέχει στις επιχειρήσεις τα απαραίτητα εφόδια, αφενός για την ανταπόκρισή τους στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο της βιώσιμης ανάπτυξης, και αφετέρου, για τη συμβολή τους στους SDGs.

Η συνεχιζόμενη αύξηση των ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο UN Global Compact Network Greece καταδεικνύει την αξία και τα οφέλη που λαμβάνουν τα μέλη του. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει το έργο του φορέα διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δράσεις του.