Το UN Global Compact Network Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του προγράμματος SDG Ambition Accelerator που στόχευε στην υποστήριξη των επιχειρήσεων-μελών του αναφορικά με τη στοχοθέτηση σε σχέση με τους SDGs, τoν σχεδιασμό και τη μέτρηση της προόδου τους και την ανάπτυξη σχετικής στρατηγικής ενσωμάτωσης και επικοινωνίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και υλοποιήθηκε υπό τον συντονισμό μιας ομάδας έμπειρων ειδικών της Accenture και σε συνεργασία με τα UN Global Compact Networks της Σερβίας και της Κροατίας. Το SDG Ambition Accelerator είναι μια ολοκληρωμένη μαθησιακή διαδικασία που περιλαμβάνει on-demand sessions, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας “Academy” του UN Global Compact, live sessions, ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών και πρόσβαση σε οδηγούς, εργαλεία και καλές πρακτικές.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Ακολουθούν testimonials  από στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων-μελών του UN Global Compact Network Hellas που παρακολούθησαν το πρόγραμμα: