Δελτίο Τύπου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του UN Global Compact Network Greece Climate Ambition Accelerator

 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2023

To UN Global Compact Network Greece ολοκλήρωσε πρόσφατα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Climate Ambition Accelerator” που στόχευε στην υποστήριξη των επιχειρήσεων στην ανάληψη δράσης για το κλίμα και τη μετάβαση προς ένα μηδενικό αποτύπωμα εκπομπών. Εστιάζοντας στη μεθοδολογία και τη στοχοθέτηση με βάση Επιστημονικά Τεκμηριωμένους Στόχους (Science Based Targets Initiative), οι συμμετέχοντες του προγράμματος είχαν τη δυνατότητα να λάβουν την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία προκειμένου να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν την περιβαλλοντική στρατηγική τους και να ανταποκριθούν στις σχετικές απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την πράσινη μετάβαση.

Το Climate Ambition Accelerator αποτελεί μια ολοκληρωμένη μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνοντας πρόσβαση σε καλές πρακτικές, live και on-demand sessions, peer learning και καθοδήγηση από ειδικούς σχετικά με τρόπους μείωσης άμεσων και έμμεσων εκπομπών και επικοινωνίας της προόδου. Το πρόγραμμα διήρκησε 6 μήνες και υλοποιήθηκε διακρατικά, σε συνεργασία με τα Τοπικά Δίκτυα του UN Global Compact στη Γεωργία και τη Σερβία, με τη συμμετοχή 20 στελεχών επιχειρήσεων από 10 ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη του UN Global Compact Network Greece

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται ΕΔΩ.

 

 

Σχετικά με το UN Global Compact Network Greece

Το UN Global Compact Network Greece είναι τοπικό δίκτυο της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στον κόσμο, του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.). Από το 2021 λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας και το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος (UNI-PHARMA & InterMed), Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Αντιπρόεδρος (MYTILINEOS), Κόντη Κιάρα, Γενική Γραμματέας (EY GREECE), Καλογεράκος Άγγελος, Ταμίας (ΤΙΤΑΝ), Kατσούλη Κατερίνα, Μέλος (GRANT THORNTON), Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος, Μέλος (POLYECO), Αλεξίου Μαρία, Μέλος (CSR HELLAS), Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Μέλος (ΣΕΒ),Μαχαίρας Κωνσταντίνος, Μέλος (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ). Σκοπός του είναι να ενσωματώσει την ειδική πρωτοβουλία “UN Global Compact” του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. καλώντας τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους με τις Δέκα Αρχές, που αφορούν τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να συμβάλλουν στην επίτευξη των SDGs. Με περισσότερα από 80 μέλη, επιχειρήσεις και φορείς, να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το UN Global Compact Network Greece συνδέει τις τοπικές προτεραιότητες και ευκαιρίες με τις ευρύτερες τάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και προσαρμόζει μια παγκόσμια στρατηγική σε τοπική δράση υποστηρίζοντας τα μέλη του στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με την εμπειρία και την αξιοπιστία των Η.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες: www.globalcompact.gr
Linkedin @globalcompactnetworkgreece