Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 10 Δεκεμβρίου, το UN Global Network Greece δημοσιοποιεί τον απολογισμό του 1ου κύκλου για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Business & Human Rights Accelerator, περιλαμβάνοντας καλές πρακτικές των επιχειρήσεων-μελών του και testimonials των στελεχών που παρακολούθησαν την εκπαίδευση.

Λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το πρόγραμμα διάρκειας 6 μηνών παρείχε υποστήριξη στις επιχειρήσεις-μέλη του UN Global Compact Network Greece ως προς την εμβάθυνση στα στάδια της διαδικασία της δέουσας επιμέλειας, και την προετοιμασία αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Εταιρική Δέουσα Επιμέλεια στις Αλυσίδες Αξίας.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τον απολογισμό